Kiekvienam nusipirkusiam naują žemės sklypą, mišką, ar kitokį nekilnojamąjį turtą, taip pat ir tiems, kurie nori susitvarkyti įvairius turto dokumentus, susijusius su sklypo ribomis, koordinatėmis, geometriniais matmenimis ir pan., yra reikalingi kadastriniai matavimai. Tai tam tikri veiksmai, kuriais yra nustatoma jūsų nekilnojamojo turto tapatybė, taip pat žemės sklypo ribų posūkio taškų bei statinių fizinių ribų koordinatės, techniniai įvairių nekilnojamųjų daiktų parametrai bei geometriniai matmenys. Be to kadastriniai matavimai pagelbėja apskaičiuojant ir žemės sklypo bei jame esančių žemės naudmenų plotą ir kitus kadastro duomenis.

Įvairiausių žemės sklypų kadastriniai matavimai, kurių metu yra nustatomi žemės sklypų ribų posūkio taškų bei jų riboženklių koordinatės valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (Lietuvoje tai – LKS-94), yra atliekami labai įvairiai. Tam tikrais atvejais žemės sklypai padalijami, kitais – atidalijami, sujungiami ar atliekant jų amalgamaciją, parduodami, išnuomojami arba jie suteikiami panaudai kaip kitos paskirties valstybinės žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų bei visų riboženklių koordinatės yra nenustatytos Valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (LKS-94). Jeigu pageidauja žemės sklypo savininkas, atliekant kadastrinius matavimus gali būti patikslintas žemės sklypo plotas, kuris yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, žinoma, jeigu ribos posūkio taškų bei riboženklių koordinatės nėra nustatytos Valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Taigi, apibendrinant galima būtų teigi, jog naudojant kadastrinius matavimus įprastai yra nustatomos įvairiausių žemės sklypo ribų posūkio taškų bei riboženklių koordinatės ir apskaičiuojami tų sklypų plotai bei įvairūs statinių geometriniai parametrai, atliekami įvairūs statinių kampų žymėjimo darbai. Naudojant kadastrinius matavimus taip pat yra kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, parengiamas detalus sklypo planas, pažymimi įvairūs žemės naudojimo apribojimai bei servitutai. Esant poreikiui kartu su kadastro specialistais gali būti sudaroma nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų byla bei parengiamas išsamus pastato pririšimo žemės sklype planas. Norint atlikti kadastrinius matavimus būtina pateikti žemės sklypo kadastro pažymėjimą, t. y. teisinę jo registraciją, taip pat detalų arba preliminarų sklypo planą, sklype esančių statinių (jei jų yra) kadastro pažymėjimą ir, be abejonės, žemės sklypo įsigijimo dokumentus.

Neretai iškyla klausimas: o kada gi reikia atlikti kadastrinius matavimus? Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, jie privalo būti atliekami tuomet, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai yra padalijami, atidalijami, sujungiami ar amalgamuojami. Jums taip pat to prireiks, jeigu keičiate Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo, kurio ribų posūkio taškų bei riboženklių koordinatės nėra nustatytos Valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje arba kitose su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar pobūdį. Kadastriniai matavimai taip pat atliekami ir formuojant kai kuriuos valstybinės žemės sklypus, miestuose esančią privačią žemę perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn, tačiau šių sklypų ribų posūkio taškų bei riboženklių koordinatės neturi būti nustatytos Valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su jo susietose vietinėse sistemose.


Čia pateikiamas žemėlapis su "ITR Grupė" atliktais ir/arba vykdomais projektais:

  • Kadastriniai matavimai

    Kiekvienam nusipirkusiam naują žemės sklypą, mišką, ar kitokį nekilnojamąjį turtą, taip pat ir...

  • Topografija

    Topografija – geodezijos šaka, atsakinga už Žemės paviršiaus matavimą. Topografinis planas – tai...