Topografija – geodezijos šaka, atsakinga už Žemės paviršiaus matavimą. Topografinis planas – tai gana stambaus mastelio topografinis žemėlapis (sklypo grafinis vaizdas), sudaromas neatsižvelgus į Žemės sferiškumą, t. y. žemės gaublį laikant plokštuma. Šie planai sudaromi M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 mastelio skaitmeninėje ir analoginėje formoje.

Topografiniai planai (topografinės nuotraukos) reikalingi norint atlikti bet kokius statinio projektavimo darbus arba pakeisti tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Sklypo paskirtis keičiama siekiant performuoti arba pertvarkyti tam tikrą žemės plotą arba atiduodant sklypą visuomenės poreikiams tenkinti. Topografija būtina ir kaimo plėtros žemėtvarkos, žemės konsolidacijos ir panašaus pobūdžio tikslams įgyvendinti. Norėdami atlikti žemės sklypo topografinį planą, turėsite pateikti dokumentus, įrodančius sklypo nuosavybes teises, žemės sklypo geodezinį planą ir dokumentą, patvirtinantį žemės sklypo registraciją.

Rengiant topografinį planą yra naudojamos topografinės nuotraukos, kuriose sutartiniais ženklais pažymimas geodezinis sklypo pagrindas ir reljefas (reljefas gali būti teigiamas arba neigiamas: teigiamas reljefas turi išgaubtą, o neigiamas įgaubtą formą. Bendrasis reljefo vaizdavimas padeda nustatyti žemės sklypo paviršiaus nelygumų visumą), hidrografija (vandens telkinių ir jų dalių nustatymas, atskleidžiantis konkretaus sklypo žemės vandenų išsidėstymo visumą), administraciniai teritorijos vienetai ir gyvenamosios vietovės, statiniai, augalija ir žemėnaudos, transporto infrastruktūra ir inžineriniai tinklai. Atliekant matavimo darbus, visi statinių kampai yra koordinuojami, įtraukiant juos į valstybinę koordinačių sistemą.

Topografiniai planai gali būti bendrojo pobūdžio arba inžineriniai, kuriuose pažymimos visos požeminės komunikacijos. Inžinerinės topografinės nuotraukos yra būtinos projektuojant bet kokio tipo statinius, sudarant detaliuosius planus ir tiesiant naujas (arba renovuojant jau esamas) komunikacijas. Parengti planai yra derinami su savivaldybėmis ir organizacijomis, kurios eksploatuoja inžinerinius tinklus – rengiant topografinį planą, matininkai ir kiti šios srities specialistai susiduria su požeminių inžinerinių tinklų suradimo problema – laikantis įstatymų, informaciją apie erdvinę inžinerinių tinklų padėtį turi suteikti savivaldybė.

Parengtas topografinis planas galioja vienerius metus. Jei per minėtąjį laikotarpį topografinis planas nėra panaudojamas, jį reikia pakartotinai suderinti su atsakingomis institucijomis. Tiesa, šios srities specialistas visų pirma privalo įsitikinti, kad iš naujo derinama topografinė nuotrauka atitinka esamą situaciją, t. y. pažymėtose ribose nėra jokių pasikeitimų. Jei per metus pasikeitimų atsiranda, topografinis planas daromas iš naujo, t. y. matuojamas pakartotinai.

Topografiniai planai gali būti rengiami likus metams iki numatytų projektavimo darbų pradžios, tačiau jų rengimas įmanomas tik tada, kai žemės sklypo savininkas turi savo sklypo planą, techninį projektą ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus. Topografinių planų kaina priklauso nuo konkretaus sklypo dydžio ir jo sudėtingumo. Svarbų vaidmenį atlieka ir plano parengimo laikotarpis, t. y. skubos tvarka atliekami darbai kainuoja šiek tiek brangiau. Paprastai topografiniai planai sudaromi per 2–3 savaites, tačiau viskas priklauso nuo matuojamo sklypo dydžio ir jo sudėtingumo.


Čia pateikiamas žemėlapis su "ITR Grupė" atliktais ir/arba vykdomais projektais:

  • Kadastriniai matavimai

    Kiekvienam nusipirkusiam naują žemės sklypą, mišką, ar kitokį nekilnojamąjį turtą, taip pat ir...

  • Topografija

    Topografija – geodezijos šaka, atsakinga už Žemės paviršiaus matavimą. Topografinis planas – tai...